Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne

 

 1. Administratorem Danych jest Wrozka Oliwia – Justyna Andrewska, ul. Wł. Łokietka 2, Pyskowice 44-120 NIP: 9691642785, REGON:386724233.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
 4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” określeniem – „My”.
 5. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Dane osobowe podawane w formularzach zapytania, formularzach zamówienia, formularzach kontaktowych, polach kontaktowych na stronie www są traktowane jako poufne i pozostają niewidoczne dla osób nieuprawnionych.

 

Administrator Danych i Przetwarzanie Danych

 

 1. Usługodawca jest Administratorem Danych swoich klientów. Jeśli posiadasz konto na naszej stronie, zarejestrowałeś się do newslettera lub/i wyraziłeś nieobowiązkowe zgody widoczne podczas podawania Twoich danych, to przetwarzamy Twoje dane jak: a) imię, nazwisko; b) adres e-mail, numer telefonu; c) stanowisko, miejsce pracy; d) adres IP; e) adres fizyczny (kod pocztowy, miasto, nazwa ulicy); f) dane identyfikacyjne Twojej działalności/firmy/przedsiębiorstwa/jednostki organizacyjnej.
 2. Usługodawca jest również Administratorem Danych osób zapisanych przez formularz kontaktowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane są: a) z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności; c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, sprzedaży produktów, świadczonych drogą elektroniczną; d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@wrozkaanastazja.pl
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i którzy, tak samo jak My, stosują się do przepisów oraz wymogów ochrony danych osobowych.

 

Pliki Cookies

 

 1. Witryna www.wrozkaanastazja.pl używa Plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane wykorzystywane są do monitorowania, grupowania i analizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony www, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi Google (Google Analytics 4 i Google Tag Manager), które rejestrują zachowania użytkowników w witrynie. Cookies identyfikuje Użytkownika, dzięki czemu dopasowywane są treści witryny, z której korzysta do potrzeb Użytkownika. Dzięki zapamiętaniu jego preferencji, umożliwione są odpowiednie dopasowania skierowanych do niego reklam i przekazów marketingowych. Stosujemy Pliki Cookies, aby zagwarantować wysoki poziom wygody naszego serwisu. Korzystamy też z narzędzi Facebook Inc. (Facebook pixel służący do monitorowania aktywności i zarządzania reklamami w sieci).
 4. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Wrozka Oliwia – Justyna Andrewska w celu optymalizacji działań.
 5. Narzędzia z których korzystamy nie pozwalają na ustalenie dokładnej tożsamości użytkownika. Dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
 6. W zależności od kategorii danych i celu w jakim przetwarzamy dane, większość Plików Cookies zniknie po 12 miesiącach lub od razu na żądanie. W każdej chwili Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i może żądać, aby je usunąć lub zmienić cel, w jakim dane są i mają być przetwarzane.
 7. Nasza witryna wykorzystuje Pliki Cookies do niżej wymienionych celów.
 • Marketingowych, czyli wykorzystujących Pliki Cookies stosowane w celu śledzenia Użytkowników na stronach internetowych. Takie śledzenie pomaga w wyświetlaniu reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
 • Statystycznych, czyli wykorzystujących Pliki Cookie, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
 • Preferencyjnych, dzięki czemu Pliki Cookies umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. jeśli wybierze się preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.
 • W celach niezbędnych, czyli takich, które przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji, takich jak: nawigacja na stronie czy dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Żadna strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez takich ciasteczek.
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Plików Cookies poprzez kliknięcie w baner ze zgodami Plików Cookies na naszej stronie internetowej, poprzez kliknięcie w przycisk znajdujący się po lewej stronie w stopce (na samym dole) naszej strony internetowej, poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcje oraz szczegóły zarządzania Plikami Cookies są dostępne w linkach niżej:

https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies

 • Facebook (USA and Canada: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA; all other countries: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

polityka prywatności:

https://www.facebook.com/about/privacy/

opt-out:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 • Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)

polityka prywatności:

https://help.instagram.com/811572406418223/?helpref=hc_fnav&locale=pl_PL

 • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)

polityka prywatności:

https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

opt-out:

https://adssettings.google.com/authenticated

 • X (Twitter) (X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A.)

polityka prywatności:

https://x.com/pl/privacy

opt-out:

https://help.x.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads

 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland)

polityka prywatności:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

opt-out:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 1. Więcej o definicji Plików Cookies możesz przeczytać też tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak np. adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Takie dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 3. Specyfikację plików cookies używanych na naszej stronie możesz sprawdzić tutaj: https://wrozkaanastazja.pl/pliki-cookies/

 

Wyłączenie Odpowiedzialności

 

 1. www.wrozkaanastazja.pl oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy najwyższą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas korzystania z serwisu, ani następstwa z tego wynikłe. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tych stron oraz treści tam zawartych.

 

Prawa autorskie

 

 1. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie serwisu w całości lub części bez uzyskania uprzedniej zgody. Nie dotyczy to tymczasowego zwielokrotniania zawartości serwisu w pamięci operacyjnej komputera. Prawa autorskie do serwisu lub jego poszczególnych elementów oraz prawa do znaków towarowych zastrzeżone są na rzecz wydawcy serwisu lub innych podmiotów. Elementy, których wydawca nie jest autorem zostały opublikowane na podstawie udzielonej licencji. Wydawca oświadcza, iż materiały graficzne oraz animacje promujące poszczególne materiały pochodzą od producentów lub podmiotów z nimi współpracujących. Naruszenie praw własności intelektualnej skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub karną.