Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usługi zamawiania treści ezoterycznych.

 1. FIRMA:
  Wróżka Oliwia – Justyna Andrewska
  Wł. Łokietka Pyskowice 44-120
  NIP: 9691642785
 2. Proszę pamiętać, że Tarot nie jest wyrocznią. Tarot jest drogowskazem, pokazuje najlepsze rozwiązanie, drogę, którą warto podążać, aby osiągnąć spełnienie cele, ukazuje źródło problemu, podpowiada, na co warto zwrócić uwagę, ostrzega przed zagrożeniami i niekorzystnymi wpływami.
 3. Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za moją interpretacje kart oraz za przyszłość osoby kupującej moje wróżby i decyzję, które podejmuje. Nie mogę zapewnić 100% rezultatu i sprawdzalności wróżb online, a także skuteczność Rytuałów, które cieszą się wysokim powodzeniem. Skuteczność wróżb zależy od wiary, nastawienia do sytuacji. 
 4. Dla wróżki zapłata jest symbolem wdzięczności za jej wróżbę i zachowuje równowagę wszechświata pomiędzy osobą, która ofiarowuje coś i dostaje coś w zamian. Jeśli wykryje problem lub odczuje, że można w jakiś sposób pomoc np. Rytuałem zuporonuje Ci go, ale NIE MUSISZ GO ZAKUPIĆ. 🙂 
 5. Usługa zamawiania treści ezoterycznych oferowana jest na terenie Polski z możliwością kupna dla osób z za granicy.
 6. Osoba zamawiająca treść ezoteryczną automatycznie akceptuje niniejszy regulamin.
 7. Z serwisu internetowego korzystać mogą osoby świadome  (nie mam możliwości zweryfikowania czy data urodzenia klienta  jest prawidłowa) , mające dostęp do środków komunikacji internetowej.  Często mowa o osobach które skończyły 18 lat bo często wróżby wykonane osobom  niepełnoletnim ciężko wywróżyć dobrze ponieważ na ich życie mają wpływ osoby trzecie (mowa o rodzicach, opiekunach), a osoba pełnoletnia może decydować o swoim życiu i dokonywać wyborów. 
 8. Korzystając z usługi zamawiania treści ezoterycznych użytkownik podaje swoje dane personalne tj imię, datę urodzenia, miejscowość urodzenia jak i zamieszkania w pełni dobrowolnie. Wszystkie te dane objęte są ochroną danych osobowych i wykorzystane zostaną jedynie do sporządzenia i odesłania klientowi treści ezoterycznej. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 9. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z serwisu przez użytkownika, korzystaniem z usługi przez osoby nieuprawnione, zakłóceniami lub przeszkodami w korzystaniu z usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których właściciel serwisu nie był w stanie przewidzieć, lub, którym nie mógł zapobiec, a w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń losowych. Nie ponoszę odpowiedzialności za odbiór wróżb przez klienta. Wróżby nie są wyrocznią, a korzystanie z nich jest decyzją klienta i to klient jest świadomy tego, iż wróżba może być pozytywna jak i negatywna. 
  Jeżeli posiadam pełne dane, a osoba zamawiająca wróżbę zaczyna grozić, zastraszać w tym przypadku jestem zmuszona przekazać pełne dane oraz informacje odpowiednim służbom dla dobra mojego jak i klienta. 
 10. Korzystanie z usługi przez użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez użytkownika charakteru usługi jest zabronione.
 11. Całkowita odpowiedzialność właściciela serwisu wobec użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłaty faktycznie uiszczonej przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z usługi.
 12. Reklamacje dotyczące usługi należy przesyłać e-mail pod adres podany do kontaktu z doradcą. Reklamacje użytkowników dotyczące usługi będą załatwiane w formie odpowiedzi na e-mail w najbliższym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje dotyczą wyłącznie prac, które nie zostały wykonane. 
 13. Właściciel serwisu zastrzega, że głównym celem jego serwisów jest wyłącznie dostarczenie klientom rozrywki oraz możliwości spojrzenia na swoje życie i swój los z innej perspektywy. Będąc klientem serwisu, użytkownik otrzymuje wiele informacji dotyczących przyszłości oraz porady dotyczące życia klienta. Należy pamiętać, że każdy człowiek sam jest odpowiedzialny za własne życie, a porady ezoteryczne mogą jedynie podpowiedzieć rozwiązaniu. Użytkownik serwisu powinien podejmować własne decyzje dotyczące jego własnego życia, pamiętając, że usługi serwisu powinno się traktować jako rozrywkę. Należy pamiętać, że wszystkie decyzje, jakie użytkownik może podjąć po skorzystaniu z usługi, to decyzje użytkownika nie właściciela serwisu ani doradcy, dlatego zawsze powinien wziąć za nie odpowiedzialność. Porady otrzymane przez użytkownika powinny być traktowane wyłącznie jako subiektywne opinie. Niektóre informacje podane w serwisie mogą być zmienione w stosunku do rzeczywistych celem poszanowania prywatności eksperta tworzącego porady
 14. Wróżka Anastazja – jest to „nik” artystyczny osoby uprawnionej do posługiwania się nim oraz udzielania odpowiedzi.
 15. Czas odpowiedzi i realizacja usługi może wydłużyć się do 7 dni.
 16. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu, w tym zwłaszcza z powodu zmiany przepisów prawa. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej( tu muszę podać stronę) 
 17. Strona (strona) jest chroniona prawami autorskimi. Rozpowszechnianie, kopiowanie, przetwarzanie, przesyłanie oraz naśladowanie motywów grafiki, schematów strony, wizerunków kart, loga stron, nazw i wszystkich tekstów i ich fragmentów bez pisemnej zgody firmy jest przestępstwem i każdy, kto naruszy prawa autorskie strony zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Prawami autorskimi chronione są również wszystkie teksty porad przesyłanych do użytkowników serwisu przez doradców.
 18. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej na podstronie Regulamin.
 19. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.09.2021